Nəşrlər
"Gündüz yuxuları” şeirlər kitabı

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – tanınmış gürcü şairi Bağater Arabulinin “Gündüz yuxuları” şeirlər kitabına lirik etüd, fraq­mentlər, mәnzum hekayә və pritça üslubunda qələmə aldığı şeirləri daxil edilib.