Tərcümə Mərkəzinin kitabları
"Azərbaycan dilinin işlək orfoqrafiya sözlüyü"

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin növbəti nəşri – "Azərbaycan dilinin işlək orfoqrafiya sözlüyü" Azərbaycan dilinin söz ehtiyatının kəmiyyət üzrə deyil, saf Azərbaycan sözlərinin, eləcə də dilimizə daxil olmuş, işləklik qazanmış alınma sözlərin və terminlərin düzgün seçimi prinsipi üzrə tərtib edilib.

Kitabın tərtibçisi Mərkəzin direktoru Afaq Məsud, redaktoru AMEA-nın həqiqi üzvü Nizami Cəfərovdur. 

www.aztc.gov.az
xezerjurnali.az
aydinyol.az