Tərcümə Mərkəzinin kitabları
“Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – “Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası” XIX-XXI əsr Türkiyə ədəbiyyatının mənzərəsini ilk dəfə küll halında Azərbaycan oxucusuna təqdim edən kitabdır. Buraya əllidən çox tanınmış Türkiyə ədibinin əsərləri yer alır.

www.aztc.gov.az
xezerjurnali.az
aydinyol.az